ELEMENTS DE LA NARRACIÓ

  • EL MARC NARRATIU :TEMPS I ESPAI

LA NARRACIÓ

La narració és el relat d’uns fets reals o de ficció, que passen dins d’un marc de temps, i un espai determinat.

EL TEMPS

Se situa en el passat, present i futur. L’ordre narratiu pot seguir un ordre cronològic, és un element estructural que va més enllà que el marc narratiu.

L’ESPAI

És on es desenvolupa l’acció. Va al principi de l’ordre, però pot anar canviant al llarg de la narració. Pot ser real o fictici, també o oberts o tancats. Poden ser urbans, rurals o naturals, o poden tenir un valor simbòlic.

  • ELS PERSONATGES

PERSONATGES

Duen a terme l’acció. Segons el paper que fan, distingim els principals i els secundaris.

PROTAGONISTA

És el personatge principal i central de la narració. Té un objectiu i s’enfronta a una sèrie de dificultats.

ANTAGONISTA

És el rival que posa través al protagonista al seu camí cap a l’èxit.

PERSONATGES SECUNDARIS

Intervenen en l’acció d’una manera menys decisiva que els principals. Poden ser aliats o oponents.

PERSONATGES PLANS

Són esquemàtics, amb pocs matisos i personalitat. Normalment, apareixen en textos breus com per exemple un conte…

PERSONATGES RODONS

Evolucionen amb l’acció, la seva manera de comprendre el món i d’actuar-hi va variant a mesura que avança el relat, són propis de les novel·les.

  • EL PUNT DE VISTA NARRATIU

NARRADOR TÍPIC:

Narrador omniscient: és el narrador extern que coneix tots els detalls de l’acció, del marc i dels pensaments i sentiments dels personatges.

Si voleu mirar aquest vídeo, explica una mica els elements de la narració: