ACTIVITATS

Si voleu fer activitats i jocs sobre aquest tema aquí les teniu en aquesta pàgina:

  1. Respon les preguntes en el teu full.

Què és la narració?

Què és el temps en el marc narratiu?

Què és l’espai en el marc narratiu?

Què són els personatges?

Per què els protagonistes són tan importants?

Què són els antagonistes?

Què són els personatges secundaris?

Què són els personatges plans?

Què són els personatges rodons?

Què és el narrador típic?

2. Ara mirant aquest video heu de dir qui són els protagonistes, els personatges secundaris, els plans i els rodons.